למד לYaakov Ben Yitschok (Rabbi Jack Morgulis Year 2)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 5 Tevet 5780 (Thursday, January 02, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 95.4% נרשם
(84/88 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Yosele
√ פרק 2 - Yosele
√ פרק 3 - Yosele
√ פרק 4 - Yosele
√ פרק 5 - Yosele
√ פרק 6 - Yosele
√ פרק 7 - Yosele
√ פרק 8 - Yosele
√ פרק 9 - Yosele
√ פרק 10 - Yosele
√ פרק 11 - Gavriel R
√ פרק 12 - Gavriel R
√ פרק 13 - Aron M
√ פרק 14 - Bz Morgulis
√ פרק 15 - Bz Morgulis
√ פרק 16 - Yitzchak Morgulis (Queens)
√ פרק 17 - Iz Morgulis
√ פרק 18 - Iz Morgulis
√ פרק 19 - Chaim Shlaymi Morgulis
√ פרק 20 - Chaim Shlaymi Morgulis
√ פרק 21 - Chaim Shlaymi Morgulis
√ פרק 22 - Chaim Shlaymi Morgulis
√ פרק 23 - Chaim Shlaymi Morgulis
√ פרק 24 - Chaim Shlaymi Morgulis
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - שמואל
√ פרק 2 - שמואל
√ פרק 3 - שמואל
√ פרק 4 - שמואל
√ פרק 5 - שמואל
√ פרק 6 - שמואל
√ פרק 7 - שמואל
√ פרק 8 - שמואל
√ פרק 9 - שמואל
√ פרק 10 - שמואל
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 2 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 3 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 4 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 5 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 6 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 7 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 8 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 9 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
√ פרק 10 - ישראל מאיר ומוישי מרגו
שקלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Chaim Midwood
√ פרק 2 - Chaim Midwood
√ פרק 3 - Chaim Midwood
√ פרק 4 - Aron M
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (8)
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 2 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 3 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 4 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 5 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 6 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 7 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 8 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Aron M
√ פרק 2 - Aron M
√ פרק 3 - Aron M
√ פרק 4 - Aron M
√ פרק 5 - Aron M
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 2 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 3 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 4 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
√ פרק 5 - ישראל מאיר ומוישי מרגו, ישראל מאיר
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Yossi Kresch
√ פרק 2 - Aryeh Lieb Morgulis
√ פרק 3 - יצחק
√ פרק 4 - יצחק
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Meir Morgulis
√ פרק 2 - Meir Morgulis
√ פרק 3 - Meir Morgulis
√ פרק 4 - Meir Morgulis
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - SSM
√ פרק 2 - SSM
√ פרק 3 - SSM
√ פרק 4 - SSM
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Eli M
√ פרק 2 - Eli M
√ פרק 3 - Eli M
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Aron M
√ פרק 2 - Aron M
√ פרק 3 - Aron M

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10Aron Mשבת פרק 13; שקלים פרק 4; סוכה פרקים 1-5; חגיגה פרקים 1-3
1Aryeh Lieb Morgulisראש השנה פרק 2
2Iz morgulisשבת פרקים 17-18
2bz morgulisשבת פרקים 14-15
6Chaim Shlaymi Morgulisשבת פרקים 19-24
3Chaim Midwoodשקלים פרקים 1-3
3Eli Mמועד קטן פרקים 1-3
2Gavriel Rשבת פרקים 11-12
4SSMמגילה פרקים 1-4
4Meir Morgulisתענית פרקים 1-4
1yitzchak morgulis (Queens)שבת פרק 16
10Yoseleשבת פרקים 1-10
1Yossi Kreschראש השנה פרק 1
2יצחקראש השנה פרקים 3-4
13ישראל מאיריומא פרקים 1-8; ביצה פרקים 1-5
10שמואלעירובין פרקים 1-10
23ישראל מאיר ומוישי מרגופסחים פרקים 1-10; יומא פרקים 1-8; ביצה פרקים 1-5
      17 אנשים נרשמו ל 97 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.