למד לBaila Sara Bat Rivka V'Zeev Dov (Belda Kaufman Lindenbaum)
שלושים / יארצייט

Belda was a revolutionary leader, passionate advocate, knowledgable in Torah and a staunch feminist. It is because of her vision that Torah has flourished and institutions, individuals and communities have grown in knowledge and commitment to Torah. Please join us as we unite as organizations and individuals, to honor Belda's values through learning Torah.

Please choose a portion from the Mishna or Tanakh to study on your own or b'chavruta in her memory. On behalf of Drisha Institute for Jewish Education, JOFA, Midreshet Lindenbaum, Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School and Yeshivat Maharat, thank you for partnering in this holy endeavor.

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Sivan 5775 (Wednesday, June 10, 2015) שקיעה.
4 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(162.9%)
(1 הרשמה מלאה + 34 נוסף חומש פרשיות)

הרשמות הנוכחיות

בראשית

בראשית (146) נח (153) לך לך (126)
וירא (147) חיי שרה (105) תולדות (106)
ויצא (148) וישלח (154) וישב (112)
מקץ (147) ויגש (106) ויחי (85)

שמות

שמות (124) וארא (121) בא (105)
בשלח (116) יתרו (72) משפטים (118)
תרומה (96) תצווה (101) כי תשא (139)
ויקהל (122) פקודי (92)  

ויקרא

ויקרא (111) צו (96) שמיני (91)
תזריע (67) מצורע (90) אחרי מות (80)
קדושים (64) אמור (124) בהר (57)
בחוקותי (78)   

במדבר

במדבר (159) נשא (176) בהעלותך (136)
שלח לך (119) קרח (95) חקת (87)
בלק (104) פנחס (168) מטות (112)
מסעי (132)   

דברים

דברים (105) ואתחנן (118) עקב (111)
ראה (126) שופטים (97) כי תצא (110)
כי תבוא (122) ניצבים (40) וילך (30)
האזינו (52) וזאת הברכה (41)  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

4 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרשיות
1Abbie Denemarkצו
1Andi Arnovitzמסעי
1andi arnovitzמסעי
1Anne Pettitראה
1Ariel Braunבמדבר
1Atara Margoliesדברים
1Benjamin Belferכי תשא
1Brauna Doidgeמטות
1Dasi Fruchterבלק
2David I. Bernsteinקדושים, אמור
1Davina Wanderer-Krielמצורע
1Elise Lotermanפקודי
1Elisheva Schlangerפקודי
2Yuri Simonבהעלותך, נשא
1Erin Leib Smokler
1Esther Nussbaumחיי שרה
1Fay Kranzlerעקב
1Francine Klagsbrunמשפטים
2Gitta zivotofskyיתרו, וארא
1Honey Weinerאחרי מות
1Idana Goldberg
1Ilana Blumbergאמור
1Jonathan Wassermanכי תבוא
2Josh Abelsonניצבים, וילך
2Josh Pashman & Jenny Medinaשופטים, ואתחנן
1Judy klitsnerויקהל
2Kobi Lindenbaumאחרי מות, חיי שרה
1Lindsay Simmondsבשלח
1Louis Lipskyנשא
1marilyn steinויחי
1Marissaקרח
1meira welt-maarekתזריע
1Mindy and Eric Hechtבהר
1Penny Joelבשלח
1Peri Rosenfeldיתרו
1Rachel Friedmanבא
1Rachel Mohl Abrahamsבמדבר
1Ramie Smithכי תבוא
1Rebecca Schlusselתצווה
1Rella Feldmanדברים
1Rena Bannettמסעי
1Rina Kurz Goldbergבהר
1Rita Federבראשית
1Rivky Sternבא
1Ronnie Sichelשמיני
1Rose Landowneקדושים
1Ruth Alcabesכי תצא
1Ruth krasner, Rebecca Krasnerעקב
1Sam Pearlsonויקרא
1Sandra Rapoportחיי שרה
1Shara Israelקרח
12Midreshet Lindenbaumויגש, וירא, תולדות, וישלח, בראשית, מקץ, לך לך, ויחי, חיי שרה, ויצא, וישב, נח
2Surie Rudoffוארא, שמות
9Tamar Lindenbaumויצא, בראשית, וישב, לך לך, תולדות, וישלח, נח, וירא, חיי שרה
1Tamara Charmשמות
1victoria bengualid and sara goldsteinבהעלותך
1Yael & Sammy Steinerפנחס
2Yaffa Epsteinהאזינו, וזאת הברכה
1Yair Silverman & Ilana Fodimanבחוקותי
1Yardaena Osbandחקת
1Zipporah Polinsky-Nagelתרומה
      61 אנשים נרשמו ל 88 פרשיות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.