עברית | English
Home | Add Siyum | Browse | Charts | About | Chavruta

Learn for R' Beinish Mandel

Siyum Hashas in honor of R' Beinish Mandel z'l
ר׳ אברהם בייניש בן ר׳ יחיאל יהודה הכהן זצ״ל

To join this siyum of Talmud Bavli, please check the chapters you would like to study, enter your name and email address and submit.

Study should be completed bli neder by 28 Kislev 5778 (Saturday, December 16, 2017) sundown.

Signup Complete.
you may still sign up for more.
(101.2%)
(1 full signup + 4 additional talmud bavli chapters)

current signup list

.

Zeraim

Berachos (63 dafim)
assigned
all

ch.1 (11 dafim) - Zalmen Sorotzkin
ch.2 (4 dafim) - Zalmen Sorotzkin
ch.3 (9 dafim) - Ari Ackerman
ch.4 (4 dafim) - Ari Ackerman
ch.5 (5 dafim) - Ari Ackerman
ch.6 (10 dafim) - Abi Goldenberg
ch.7 (6 dafim) - Abi Goldenberg
ch.8 (3 dafim) - Abi Goldenberg
ch.9 (11 dafim) - Abi Goldenberg
.

Moed

Shabbos (156 dafim)
assigned
all

ch.1 (18 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.2 (16 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.3 (11 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.4 (4 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.5 (6 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.6 (10 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.7 (9 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.8 (6 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.9 (8 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.10 (6 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.11 (6 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.12 (3 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.13 (2 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.14 (4 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.15 (4 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.16 (7 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.17 (4 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.18 (4 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.19 (7 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.20 (4 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.21 (2 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.22 (5 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.23 (5 dafim) - Yanki Inzlicht
ch.24 (5 dafim) - Yanki Inzlicht
Eruvin (104 dafim)
assigned
all

ch.1 (15 dafim) - Dovid Sirkis
ch.2 (9 dafim) - Dovid Sirkis
ch.3 (15 dafim) - Dovid Sirkis
ch.4 (11 dafim) - Dovid Sirkis
ch.5 (9 dafim) - Dovid Sirkis
ch.6 (15 dafim) - Dovid Sirkis
ch.7 (6 dafim) - Dovid Sirkis
ch.8 (7 dafim) - Dovid Sirkis
ch.9 (6 dafim) - Dovid Sirkis
ch.10 (11 dafim) - Dovid Sirkis
Pesachim (120 dafim)
assigned
all

ch.1 (19 dafim) - Chaim Storch
ch.2 (21 dafim) - Chaim Storch
ch.3 (8 dafim) - Chaim Storch
ch.4 (8 dafim) - Chaim Storch
ch.5 (7 dafim) - Chaim Storch
ch.6 (9 dafim) - Yitzchok Aron Fischer
ch.7 (13 dafim) - Yitzchok Aron Fischer
ch.8 (5 dafim) - Yitzchok Aron Fischer
ch.9 (7 dafim) - Yitzchok Aron Fischer
ch.10 (23 dafim) - Yitzchok Aron Fischer
Shekalim (21 dafim)
assigned
all

ch.1 (3 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.2 (2 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.3 (2 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.4 (4 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.5 (2 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.6 (4 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.7 (2 dafim) - Gershon Dov Koppel
ch.8 (2 dafim) - Gershon Dov Koppel
Yoma (87 dafim)
assigned
all

ch.1 (20 dafim) - Sheya Greenberg
ch.2 (6 dafim) - Sheya Greenberg
ch.3 (11 dafim) - Sruli Aschkenasy
ch.4 (8 dafim) - Sruli Aschkenasy
ch.5 (15 dafim) - Sruli Aschkenasy
ch.6 (6 dafim) - Abraham Reich
ch.7 (5 dafim) - Abraham Reich
ch.8 (16 dafim) - Abraham Reich
Sukkah (55 dafim)
assigned
all

ch.1 (18 dafim) - Boruch Ber Bender
ch.2 (9 dafim) - Boruch Ber Bender
ch.3 (13 dafim) - Boruch Ber Bender
ch.4 (8 dafim) - Zvi Bokow
ch.5 (7 dafim) - Boruch Ber Bender
Beitzah (39 dafim)
assigned
all

ch.1 (13 dafim) - Yossi &yossi
ch.2 (8 dafim) - Yossi &yossi
ch.3 (6 dafim) - Yossi &yossi
ch.4 (6 dafim) - Yossi &yossi
ch.5 (6 dafim) - Yossi &yossi
Rosh Hashanah (34 dafim)
assigned
all

ch.1 (20 dafim) - Moshe Klinger, Ari Mandel
ch.2 (3 dafim) - Moshe Klinger, Ari Mandel
ch.3 (4 dafim) - Moshe Klinger, Ari Mandel
ch.4 (7 dafim) - Moshe Klinger, Ari Mandel
Taanis (30 dafim)
assigned
all

ch.1 (13 dafim) - Ari Mandel
ch.2 (3 dafim) - Ari Mandel
ch.3 (8 dafim) - Ari Mandel
ch.4 (6 dafim) - Ari Mandel
Megillah (31 dafim)
assigned
all

ch.1 (15 dafim) - Abi Goldenberg
ch.2 (4 dafim) - Abi Goldenberg
ch.3 (4 dafim) - Abi Goldenberg
ch.4 (8 dafim) - Abi Goldenberg
Moed Katan (28 dafim)
assigned
all

ch.1 (9 dafim) - Mordechai Yormark
ch.2 (2 dafim) - Mordechai Yormark
ch.3 (17 dafim) - Mordechai Yormark
Chagigah (26 dafim)
assigned
all

ch.1 (9 dafim) - Meir Vachss
ch.2 (9 dafim) - Meir Vachss
ch.3 (8 dafim) - Meir Vachss
.

Nashim

Yevamos (121 dafim)
assigned
all

ch.1 (15 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.2 (9 dafim) - Ephraim Storch
ch.3 (9 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.4 (15 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.5 (3 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.6 (13 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.7 (4 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.8 (14 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.9 (3 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.10 (10 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושב נחם בית שמש
ch.11 (4 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושב נחם בית שמש
ch.12 (6 dafim) - Zviky Pachtinger
ch.13 (5 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.14 (2 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.15 (5 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.16 (4 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
Ketubos (111 dafim)
assigned
all

ch.1 (13 dafim) - Eli Rowe
ch.2 (14 dafim) - Simcha Sauer
ch.3 (12 dafim) - Simcha Sauer
ch.4 (13 dafim) - Simcha Sauer
ch.5 (11 dafim) - Heshy Friedman
ch.6 (5 dafim) - Simcha Sauer
ch.7 (8 dafim) - Simcha Sauer
ch.8 (5 dafim) - Simcha Sauer
ch.9 (7 dafim) - Simcha Sauer
ch.10 (5 dafim) - Simcha Sauer
ch.11 (6 dafim) - Simcha Sauer
ch.12 (3 dafim) - Simcha Sauer
ch.13 (9 dafim) - Simcha Sauer
Nedarim (90 dafim)
assigned
all

ch.1 (11 dafim) - Yossi Orbach
ch.2 (7 dafim) - Yossi Orbach
ch.3 (12 dafim) - Yossi Orbach
ch.4 (13 dafim) - Yossi Orbach
ch.5 (4 dafim) - Yossi Orbach
ch.6 (5 dafim) - Yossi Orbach
ch.7 (6 dafim) - Yossi Orbach
ch.8 (4 dafim) - Yossi Orbach
ch.9 (2 dafim) - Yossi Orbach
ch.10 (13 dafim) - Yossi Orbach
ch.11 (13 dafim) - Yossi Orbach
Nazir (65 dafim)
assigned
all

ch.1 (7 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.2 (7 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.3 (4 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.4 (10 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.5 (4 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.6 (13 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.7 (10 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.8 (4 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.9 (6 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
Sotah (48 dafim)
assigned
all

ch.1 (12 dafim) - Yehuda Blonder
ch.2 (5 dafim) - Yehuda Blonder
ch.3 (4 dafim) - Yehuda Blonder
ch.4 (4 dafim) - Yehuda Blonder
ch.5 (4 dafim) - Yehuda Blonder
ch.6 (1 dafim) - Yehuda Blonder
ch.7 (10 dafim) - Yehuda Blonder
ch.8 (2 dafim) - Yehuda Blonder
ch.9 (6 dafim) - Yehuda Blonder
Gittin (89 dafim)
assigned
all

ch.1 (13 dafim) - Yaakov Gold
ch.2 (9 dafim) - Yaakov Gold
ch.3 (8 dafim) - Yaakov Gold
ch.4 (16 dafim) - Simcha Sauer
ch.5 (14 dafim) - Simcha Sauer
ch.6 (5 dafim) - Simcha Sauer
ch.7 (10 dafim) - Simcha Sauer
ch.8 (5 dafim) - Yitzchok Amsel
ch.9 (9 dafim) - Yitzchok Amsel
Kiddushin (81 dafim)
assigned
all

ch.1 (39 dafim) - Shmuel Orbach
ch.2 (17 dafim) - Mutty Orbach
ch.3 (11 dafim) - Yossi Szmidt
ch.4 (14 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
  
.

Nezikim

Bava Kamma (118 dafim)
assigned
all

ch.1 (15 dafim) - Yonah
ch.2 (10 dafim) - Marc Epstein
ch.3 (9 dafim) - Marc Epstein
ch.4 (10 dafim) - Marc Epstein
ch.5 (9 dafim) - Marc Epstein
ch.6 (7 dafim) - Marc Epstein
ch.7 (21 dafim) - Marc Epstein
ch.8 (10 dafim) - Marc Epstein
ch.9 (18 dafim) - Marc Epstein
ch.10 (9 dafim) - Marc Epstein
Bava Metzia (118 dafim)
assigned
all

ch.1 (19 dafim) - E Gross
ch.2 (12 dafim) - AJ
ch.3 (11 dafim) - AJ
ch.4 (16 dafim) - Elya Hecht
ch.5 (15 dafim) - Ephraim Storch
ch.6 (8 dafim) - Pinny Mermelstein
ch.7 (11 dafim) - Elya Hecht
ch.8 (9 dafim) - F78 Robby Lederman
ch.9 (13 dafim) - Shaifela
ch.10 (4 dafim) - Tatela
Bava Batra (175 dafim)
assigned
all

ch.1 (15 dafim) - Simcha Scholar
ch.2 (11 dafim) - Simcha Scholar
ch.3 (33 dafim) - Simcha Scholar
ch.4 (12 dafim) - Simcha Scholar
ch.5 (19 dafim) - Mutty Leiser
ch.6 (10 dafim) - Mutty Leiser
ch.7 (6 dafim) - Mutty Leiser
ch.8 (31 dafim) - Mutty Leiser
ch.9 (21 dafim) - Mutty Leiser
ch.10 (17 dafim) - Mutty Leiser
Sanhedrin (112 dafim)
assigned
all

ch.1 (16 dafim) - Bmo
ch.2 (5 dafim) - Bmo
ch.3 (9 dafim) - Bmo
ch.4 (8 dafim) - Bmo
ch.5 (2 dafim) - Bmo
ch.6 (7 dafim) - Bmo
ch.7 (19 dafim) - Bmo
ch.8 (7 dafim) - Bmo
ch.9 (9 dafim) - Bmo
ch.10 (6 dafim) - Bmo
ch.11 (24 dafim) - Bmo
Makkos (23 dafim)
assigned
all

ch.1 (5 dafim) - Simcha Shain
ch.2 (6 dafim) - Simcha Shain
ch.3 (12 dafim) - Simcha Shain
Shevuos (48 dafim)
assigned
all

ch.1 (12 dafim) - Zisha Kohn
ch.2 (5 dafim) - Zisha Kohn
ch.3 (11 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.4 (6 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.5 (2 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.6 (6 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.7 (5 dafim) - Moishie Mittelman
ch.8 (1 dafim) - Moishie Mittelman
Avodah Zarah (75 dafim)
assigned
all

ch.1 (20 dafim) - Eli Lubin
ch.2 (18 dafim) - Eli Lubin
ch.3 (9 dafim) - Eli Lubin
ch.4 (13 dafim) - Eli Lubin
ch.5 (15 dafim) - Eli Lubin
Horayos (13 dafim)
assigned
all

ch.1 (4 dafim) - Avrohom Cohen
ch.2 (3 dafim) - Avrohom Cohen
ch.3 (6 dafim) - Avrohom Cohen
 
.

Kodashim

Zevahim (119 dafim)
assigned
all

ch.1 (13 dafim) - Shiala
ch.2 (16 dafim) - Chaim Mandel
ch.3 (5 dafim) - Shiala
ch.4 (11 dafim) - Shiala
ch.5 (11 dafim) - Shiala
ch.6 (8 dafim) - Shiala
ch.7 (4 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.8 (13 dafim) - Chaim Mandel
ch.9 (6 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.10 (3 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.11 (6 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.12 (8 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.13 (6 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
ch.14 (9 dafim) - KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESH
Menahos (109 dafim)
assigned
all

ch.1 (11 dafim) - Rav Yeshayah Dowek Kollel Bet Shemesh
ch.2 (4 dafim) - Chaim Kurland
ch.3 (21 dafim) - Simcha Sauer
ch.4 (14 dafim) - Simcha Sauer
ch.5 (11 dafim) - Asher Reiss
ch.6 (9 dafim) - Asher Reiss
ch.7 (4 dafim) - Asher Reiss
ch.8 (7 dafim) - Asher Reiss
ch.9 (4 dafim) - Asher Reiss
ch.10 (7 dafim) - Asher Reiss
ch.11 (6 dafim) - Asher Reiss
ch.12 (4 dafim) - Asher Reiss
ch.13 (7 dafim) - Asher Reiss
Hullin (141 dafim)
assigned
all

ch.1 (25 dafim) - Moshe L Reiss
ch.2 (15 dafim) - Moshe L Reiss
ch.3 (26 dafim) - Moshe L Reiss
ch.4 (10 dafim) - Moshe L Reiss
ch.5 (5 dafim) - Moshe L Reiss
ch.6 (6 dafim) - Moshe L Reiss
ch.7 (14 dafim) - Moshe L Reiss
ch.8 (14 dafim) - Moshe L Reiss
ch.9 (13 dafim) - Moshe L Reiss
ch.10 (5 dafim) - Moshe L Reiss
ch.11 (3 dafim) - Moshe L Reiss
ch.12 (5 dafim) - Moshe L Reiss
Bechoros (60 dafim)
assigned
all

ch.1 (11 dafim) - Asher Reiss
ch.2 (6 dafim) - Asher Reiss
ch.3 (7 dafim) - Asher Reiss
ch.4 (5 dafim) - Asher Reiss
ch.5 (6 dafim) - Asher Reiss
ch.6 (6 dafim) - Asher Reiss
ch.7 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.8 (7 dafim) - Asher Reiss
ch.9 (9 dafim) - Asher Reiss
Arakhin (33 dafim)
assigned
all

ch.1 (5 dafim) - Asher Reiss
ch.2 (6 dafim) - Asher Reiss
ch.3 (4 dafim) - Asher Reiss
ch.4 (2 dafim) - Asher Reiss
ch.5 (2 dafim) - Asher Reiss
ch.6 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.7 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.8 (2 dafim) - Asher Reiss
ch.9 (6 dafim) - Asher Reiss
Temurah (33 dafim)
assigned
all

ch.1 (12 dafim) - Asher Reiss
ch.2 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.3 (4 dafim) - Asher Reiss
ch.4 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.5 (4 dafim) - Asher Reiss
ch.6 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.7 (4 dafim) - Asher Reiss
Kerisos (27 dafim)
assigned
all

ch.1 (6 dafim) - Tzvi Rubinfeld
ch.2 (3 dafim) - Tzvi Rubinfeld
ch.3 (6 dafim) - Tzvi Rubinfeld
ch.4 (3 dafim) - Tzvi Rubinfeld
ch.5 (3 dafim) - Tzvi Rubinfeld
ch.6 (6 dafim) - Tzvi Rubinfeld
Meilah (36 dafim)
assigned
all

ch.1 (6 dafim) - Asher Reiss
ch.2 (2 dafim) - Asher Reiss
ch.3 (5 dafim) - Asher Reiss
ch.4 (3 dafim) - Asher Reiss
ch.5 (2 dafim) - Asher Reiss
ch.6 (18 dafim) - Asher Reiss
 
.

Taharos

Niddah (72 dafim)
assigned
all

ch.1 (11 dafim) - JR
ch.2 (8 dafim) - JR
ch.3 (10 dafim) - JR
ch.4 (9 dafim) - JR
ch.5 (8 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.6 (6 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.7 (3 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.8 (2 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.9 (5 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש
ch.10 (10 dafim) - כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמש

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
Security Code: Security Code
Submit (bli neder)Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameChapters
8Abi GoldenbergBerachos chapters 6-9; Megillah chapters 1-4
3abraham reichYoma chapters 6-8
2AJBava Metzia chapters 2-3
3Ari ackermanBerachos chapters 3-5
8Ari mandelRosh Hashanah chapters 1-4; Taanis chapters 1-4
40Asher ReissMenahos chapters 5-13; Bechoros chapters 1-9; Arakhin chapters 1-9; Temurah chapters 1-7; Meilah chapters 1-6
3Avrohom CohenHorayos chapters 1-3
11BmoSanhedrin chapters 1-11
4Boruch Ber BenderSukkah chapters 1-3, 5
1Chaim kurlandMenahos chapter 2
5chaim storchPesachim chapters 1-5
10Dovid SirkisEruvin chapters 1-10
1E GrossBava Metzia chapter 1
5Eli lubinAvodah Zarah chapters 1-5
1Eli RoweKetubos chapter 1
2Elya HechtBava Metzia chapters 4, 7
2Ephraim StorchYevamos chapter 2; Bava Metzia chapter 5
1F78 Robby LedermanBava Metzia chapter 8
8Gershon Dov KoppelShekalim chapters 1-8
1Heshy friedmanKetubos chapter 5
4JRNiddah chapters 1-4
27KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESHYevamos chapters 1, 3-9; Nazir chapters 1-9; Kiddushin chapter 4; Shevuos chapters 3-4; Zevahim chapters 7, 9-14
4KOLLEL MESIFTA TEHILLAS H'SHEM BET SHEMESHYevamos chapters 13-16
1Rav Yeshayah Dowek Kollel Bet ShemeshMenahos chapter 1
8כולל מתיבתא תהלת ה' מושה נחם בית שמשShevuos chapters 5-6; Niddah chapters 5-10
2כולל מתיבתא תהלת ה' מושב נחם בית שמשYevamos chapters 10-11
9Marc EpsteinBava Kamma chapters 2-10
3Meir VachssChagigah chapters 1-3
2Moishie MittelmanShevuos chapters 7-8
3Mordechai YormarkMoed Katan chapters 1-3
4Moshe klingerRosh Hashanah chapters 1-4
12Moshe L ReissHullin chapters 1-12
6Mutty LeiserBava Batra chapters 5-10
1Mutty orbachKiddushin chapter 2
1Pinny MermelsteinBava Metzia chapter 6
1ShaifelaBava Metzia chapter 9
2Sheya GreenbergYoma chapters 1-2
5ShialaZevahim chapters 1, 3-6
1Shmuel OrbachKiddushin chapter 1
11Yossi orbachNedarim chapters 1-11
17Simcha SauerKetubos chapters 2-4, 6-13; Gittin chapters 4-7; Menahos chapters 3-4
4Simcha scholarBava Batra chapters 1-4
3Simcha ShainMakkos chapters 1-3
3Sruli AschkenasyYoma chapters 3-5
1TatelaBava Metzia chapter 10
6Tzvi RubinfeldKerisos chapters 1-6
3Yaakov GoldGittin chapters 1-3
24Yanki InzlichtShabbos chapters 1-24
9Yehuda BlonderSotah chapters 1-9
2Chaim MandelZevahim chapters 2, 8
2Yitzchok AmselGittin chapters 8-9
5Yitzchok Aron FischerPesachim chapters 6-10
1YonahBava Kamma chapter 1
5Yossi &yossiBeitzah chapters 1-5
1Yossi SzmidtKiddushin chapter 3
2Zalmen SorotzkinBerachos chapters 1-2
2Zisha KohnShevuos chapters 1-2
1Zvi bokowSukkah chapter 4
1Zviky PachtingerYevamos chapter 12
      59 people signed up for 318 chapters   export

 

 Powered by: