למד ל חודש ארגון תש"פ סניף אבן שמואל - מצווים ועושים!

חב"בוגרים אבן שמואל היקרים

במסגרת הנושא השנתי של בני עקיבא- מצווים ועושים! לקחנו על עצמינו בתור חבריא ב לסיים ש"ס משניות עד שבת ארגון

!נשמח שכולכם תקחו חלק בפרוייקט

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Kislev 5780 (Saturday, December 07, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 38% נרשם
(24/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
√שקלים (8) יומא (8) √סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
√מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Eliyahu Bergmanמגילה, סוכה
4אוריהביכורים, מעשר שני, ערלה, חלה
2אליה נחשוןבבא מציעא, שבת
13יהודה שילה אברהםשבועות, כתובות, עבודה זרה, גיטין, הוריות, בבא בתרא, מכות, עדויות, נדרים, אבות, בבא קמא, טהרות, סנהדרין
1יואב טנאעוקצים
2שלמהשקלים, שביעית
      6 אנשים נרשמו ל 24 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.