עברית | English

Learn for דניאל רפאל בן אברהם וויקטוריה (דניאל רפאל)
Shloshim/ Yartzheit

סיום משניות לזכרו של חברינו דניאל, חייל יתום ללא אחים מגבעתי ותושב נצרת עילית שנפטר בעת שירותו הצבאי

יהי זכרו ברוך

To join this siyum, please check the relevant boxes, enter your name and email address and submit.

Study should be completed bli neder by 30 Nisan 5778 (Sunday, April 15, 2018) sundown.
2 siyums total

Signup Complete.
you may still sign up for more.

current signup list

Zeraim

Berachos (9) Peah (8) Demai (7)
Kilaim (9) Sheviis (10) Terumos (11)
Maasros (5) Maaser Sheini (5) Challah (4)
Orlah (3) Bikkurim (4)  

Moed

Shabbos (24) Eruvin (10) Pesachim (10)
Shekalim (8) Yoma (8) Sukkah (5)
Beitzah (5) Rosh Hashanah (4) Taanis (4)
Megillah (4) Moed Katan (3) Chagigah (3)

Nashim

Yevamos (16) Ketubos (13) Nedarim (11)
Nazir (9) Sotah (9) Gittin (9)
Kiddushin (4)   

Nezikim

Bava Kamma (10) Bava Metzia (10) Bava Batra (10)
Sanhedrin (11) Makkos (3) Shevuos (8)
Edyos (8) Avodah Zarah (5) Avot (6)
Horayos (3)   

Kodashim

Zevahim (14) Menahos (13) Hullin (12)
Bechoros (9) Arakhin (9) Temurah (7)
Kerisos (6) Meilah (6) Tamid (7)
Middos (5) Kinnim (3)  

Taharos

Keilim (30) Ohalos (18) Negaim (14)
Parah (12) Taharos (10) Mikvaos (10)
Niddah (10) Machshirin (6) Zavim (5)
Tevul Yom (4) Yadayim (4) Uktzin (3)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Other Learning for this Siyum:

2 siyums total
 

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameTractates
1AjKetubos
4אסף אפלבוםZavim, Tevul Yom, Yadayim, Uktzin
1בנימין אלמקייסSheviis
2Liron GordonKinnim, Ohalos
1מרדכי גולדMikvaos
1Nathaniel AzoulaySukkah
1Nelson BelhassenMegillah
2Noam ShachakNiddah, Keilim
1אוריMachshirin
2אורי שרYoma, Avot
3אוריה פלסMoed Katan, Sanhedrin, Arakhin
1איתן פפרYevamos
1אלישיבNegaim
1אלישע פויסטMiddos
2אמיתי גרוסברגרTerumos, Maasros
1אפיק סוקולוברKilaim
1ארי בר-שייןTamid
2בצלאל קנובסקיNazir, Hullin
1גבי רוזנטלPesachim
1ספי וינשטייןMakkos
1דוד חרל"פTaanis
1דוד רוקמןParah
1דור דקלEdyos
2חנן קרסנהKerisos, Meilah
2יהודה אריהShabbos, Eruvin
2יהודהGittin, Kiddushin
3יונה רענןBerachos, Peah, Orlah
4יוני קופרBava Metzia, Bava Batra, Shevuos, Avodah Zarah
3יוסי עתשלוםBava Kamma, Sotah, Horayos
2יעקב ולךChallah, Bikkurim
1יעקב נוישטטרZevahim
1יצחק לינדנבאוםMaaser Sheini
1מתנאל דודRosh Hashanah
1נפתליNedarim
2אבינעםBeitzah, Demai
2שאולBechoros, Temurah
2שאולזון אוריאלShekalim, Chagigah
1שלמה וינברגTaharos
1שמואל סולובייציקMenahos
      39 people signed up for 63 Tractates   export