למד לעילוי נשמת כבו"ק אדונינו מורינו ורבינו מוה''ר ר' ישראל משה בן כ''ק אדונינו מורינו ורבינו הרב ר' אברהם יעקב זצוק"ל (.)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Elul 5780 (Thursday, September 10, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 66.6% נרשם
(42/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aby Handlerראש השנה
2Ahron Yosef Scharferערלה, ביכורים
2Aron Cohenסוכה, פסחים
1Moshe Cohenראש השנה
1Yisroel Cohenמגילה
1Aron gilbertיומא
2Avrumi Steinbachסוכה, תענית
3Boruch Shimon Tenenbaumסוכה, ברכות, תענית
1Chanani Jakubowiczמכות
1חיים שמחהשבת
1Hudi Inglisפיאה
1David Scharferראש השנה
2Eli Pickתרומות, כתובות
1gaby ackermannמנחות
1Y Rothשקלים
1Hershel Galpertגיטין
1Israel Gruzmanעירובין
1צבי הכהן פוקסתמיד
1Lipi Werjukaסוכה
1Menachem Pragerנדרים
1Motti Hekelmanשבועות
1Nussi Feinerנזיר
1Pini smusסוטה
1Yehoshua zelig Rubinsteinביצה
1Yanky Galpertיבמות
1Yehuda jakubowiczחלה
1Yeshaya breuerחגיגה
1Yoel Klopmannסנהדרין
3Yossi meislerמועד קטן, עבודה זרה, קינים
1Michael Rosenthalמעשר שני
1Yossi Liebermannהוריות
2Zvi Tenenbaumקידושין, בבא מציעא
1אליהו שארפערחולין
1בעילום שםאבות
1Anonמעילה
1יצחק יהודה שארפערמידות
1ישראל חיים בעקערערכין
1נפתלי הערש גראסתמורה
1שלמה יעקובוביץ יענקי יעקובוביץבבא קמא
      39 אנשים נרשמו ל 48 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.