עברית | English

Learn for שלום בנימין בן מזל (Shalom Binyamin Ben Mazal)
Shloshim/ Yartzheit

סיום שישה סידרי משנה לעילוי נשמת שלום בנימין בן מזל

כל אחד קורא מספר פרקים כיכולתו ומסיימים עד השלושים - כ״ה אלול תשע״ח

04.09.2018 למניינם

To join this siyum of Mishna, please check the relevant chapters, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 24 Elul 5778 (Tuesday, September 04, 2018) sundown.

Mishna Siyum is 4% Assigned
(21/525 chapters)

Zeraim

Berachos
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (8)
ch.3 (6)
ch.4 (7)
ch.5 (5)
ch.6 (8)
ch.7 (5)
ch.8 (8)
√ ch.9 - Gavriel Elhiani
Peah
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
√ ch.2 - Gavriel Elhiani
√ ch.3 - Gavriel Elhiani
ch.4 (11)
ch.5 (8)
ch.6 (11)
ch.7 (8)
ch.8 (9)
Demai
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (5)
ch.3 (6)
ch.4 (7)
ch.5 (11)
ch.6 (12)
√ ch.7 - Gavriel Elhiani
Kilaim
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (11)
ch.3 (7)
ch.4 (9)
ch.5 (8)
ch.6 (9)
ch.7 (8)
ch.8 (6)
ch.9 (10)
Sheviis
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (10)
ch.3 (10)
ch.4 (10)
ch.5 (9)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (11)
ch.9 (9)
ch.10 (9)
Terumos
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (6)
ch.3 (9)
ch.4 (13)
ch.5 (9)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (12)
ch.9 (7)
ch.10 (12)
ch.11 (10)
Maasros
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (8)
ch.3 (10)
ch.4 (6)
ch.5 (8)
Maaser Sheini
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (10)
ch.3 (13)
ch.4 (12)
ch.5 (15)
Challah
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (8)
ch.3 (10)
ch.4 (11)
Orlah
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (17)
ch.3 (9)
Bikkurim
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
√ ch.2 - Gavriel Elhiani
ch.3 (12)
ch.4 (5)
 

Moed

Shabbos
all unchecked
ch.1 (11)
ch.2 (7)
ch.3 (6)
ch.4 (2)
ch.5 (4)
ch.6 (10)
ch.7 (4)
ch.8 (7)
ch.9 (7)
ch.10 (6)
ch.11 (6)
ch.12 (6)
ch.13 (7)
ch.14 (4)
ch.15 (3)
ch.16 (8)
ch.17 (8)
ch.18 (3)
ch.19 (6)
ch.20 (5)
ch.21 (3)
ch.22 (6)
ch.23 (5)
√ ch.24 - Gavriel Elhiani
Eruvin
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (6)
ch.3 (9)
ch.4 (11)
ch.5 (9)
ch.6 (10)
ch.7 (11)
ch.8 (11)
ch.9 (4)
√ ch.10 - Gavriel Elhiani
Pesachim
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
ch.5 (10)
ch.6 (6)
ch.7 (13)
ch.8 (8)
ch.9 (11)
√ ch.10 - Gavriel Elhiani
Shekalim
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (5)
ch.3 (4)
ch.4 (9)
ch.5 (6)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (8)
Yoma
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (7)
ch.3 (11)
ch.4 (6)
ch.5 (7)
ch.6 (8)
ch.7 (5)
ch.8 (9)
Sukkah
all unchecked
ch.1 (11)
ch.2 (9)
ch.3 (15)
ch.4 (10)
√ ch.5 - Gavriel Elhiani
Beitzah
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (10)
ch.3 (8)
ch.4 (7)
ch.5 (7)
Rosh Hashanah
all unchecked
√ ch.1 - Gavriel Elhiani
ch.2 (9)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
Taanis
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (9)
ch.4 (8)
Megillah
all unchecked
ch.1 (11)
ch.2 (6)
ch.3 (6)
ch.4 (10)
Moed Katan
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (5)
ch.3 (9)
Chagigah
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (7)
ch.3 (8)

Nashim

Yevamos
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (10)
ch.3 (10)
ch.4 (13)
ch.5 (6)
ch.6 (6)
ch.7 (6)
ch.8 (6)
ch.9 (6)
ch.10 (9)
ch.11 (7)
ch.12 (6)
ch.13 (13)
ch.14 (9)
ch.15 (10)
ch.16 (7)
Ketubos
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (10)
ch.3 (9)
ch.4 (12)
ch.5 (9)
ch.6 (7)
ch.7 (10)
ch.8 (8)
ch.9 (9)
ch.10 (6)
ch.11 (6)
ch.12 (4)
ch.13 (11)
Nedarim
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (11)
ch.4 (8)
ch.5 (6)
ch.6 (10)
ch.7 (9)
ch.8 (7)
ch.9 (10)
ch.10 (8)
ch.11 (12)
Nazir
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (7)
ch.4 (7)
ch.5 (7)
ch.6 (11)
ch.7 (4)
ch.8 (2)
ch.9 (5)
Sotah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (6)
ch.3 (8)
ch.4 (5)
ch.5 (5)
ch.6 (4)
ch.7 (8)
ch.8 (7)
ch.9 (15)
Gittin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (7)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
ch.5 (9)
ch.6 (7)
ch.7 (9)
ch.8 (10)
ch.9 (10)
Kiddushin
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (10)
ch.3 (13)
ch.4 (14)
  

Nezikim

Bava Kamma
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (6)
ch.3 (11)
ch.4 (9)
ch.5 (7)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (7)
ch.9 (12)
ch.10 (10)
Bava Metzia
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (11)
ch.3 (12)
ch.4 (12)
ch.5 (11)
ch.6 (8)
ch.7 (11)
ch.8 (9)
ch.9 (13)
ch.10 (6)
Bava Batra
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (14)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
ch.5 (11)
ch.6 (8)
ch.7 (4)
ch.8 (8)
ch.9 (10)
ch.10 (8)
Sanhedrin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (5)
ch.3 (8)
ch.4 (5)
ch.5 (5)
ch.6 (6)
ch.7 (11)
ch.8 (7)
ch.9 (6)
ch.10 (6)
ch.11 (6)
Makkos
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (8)
ch.3 (16)
Shevuos
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (5)
ch.3 (11)
ch.4 (13)
ch.5 (5)
ch.6 (7)
ch.7 (8)
ch.8 (6)
Edyos
all unchecked
ch.1 (14)
ch.2 (10)
ch.3 (12)
ch.4 (12)
ch.5 (7)
ch.6 (3)
ch.7 (9)
ch.8 (7)
Avodah Zarah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (7)
ch.3 (10)
ch.4 (12)
ch.5 (12)
Avot
all unchecked
ch.1 (18)
ch.2 (16)
ch.3 (18)
ch.4 (22)
ch.5 (23)
ch.6 (11)
Horayos
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (7)
ch.3 (8)
  

Kodashim

Zevahim
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (6)
ch.4 (6)
ch.5 (8)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (12)
ch.9 (7)
ch.10 (8)
ch.11 (8)
ch.12 (6)
ch.13 (8)
ch.14 (10)
Menahos
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (7)
ch.4 (5)
ch.5 (9)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (7)
ch.9 (9)
ch.10 (9)
ch.11 (9)
ch.12 (5)
ch.13 (11)
Hullin
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (7)
ch.4 (7)
ch.5 (5)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (6)
ch.9 (8)
ch.10 (4)
ch.11 (2)
ch.12 (5)
Bechoros
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (9)
ch.3 (4)
ch.4 (10)
ch.5 (6)
ch.6 (12)
ch.7 (7)
ch.8 (10)
ch.9 (8)
Arakhin
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (6)
ch.3 (5)
ch.4 (4)
ch.5 (6)
ch.6 (5)
ch.7 (5)
ch.8 (7)
ch.9 (8)
Temurah
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (3)
ch.3 (5)
ch.4 (4)
ch.5 (6)
ch.6 (5)
ch.7 (6)
Kerisos
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (6)
ch.3 (10)
ch.4 (3)
ch.5 (8)
ch.6 (9)
Meilah
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (9)
ch.3 (8)
ch.4 (6)
ch.5 (5)
ch.6 (6)
Tamid
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (9)
ch.4 (3)
ch.5 (6)
ch.6 (3)
ch.7 (4)
Middos
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (6)
ch.3 (8)
ch.4 (7)
ch.5 (4)
Kinnim
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (6)
 

Taharos

Keilim
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (4)
ch.5 (11)
ch.6 (4)
ch.7 (6)
ch.8 (11)
ch.9 (8)
ch.10 (8)
ch.11 (9)
ch.12 (8)
ch.13 (8)
ch.14 (8)
ch.15 (6)
ch.16 (8)
ch.17 (17)
ch.18 (9)
ch.19 (10)
ch.20 (7)
ch.21 (3)
ch.22 (9)
ch.23 (6)
ch.24 (17)
ch.25 (8)
ch.26 (9)
ch.27 (13)
ch.28 (10)
ch.29 (8)
ch.30 (4)
Ohalos
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (7)
ch.3 (7)
ch.4 (3)
ch.5 (7)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (6)
ch.9 (16)
ch.10 (7)
ch.11 (9)
ch.12 (8)
ch.13 (6)
ch.14 (7)
ch.15 (10)
ch.16 (5)
ch.17 (5)
ch.18 (10)
Negaim
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (5)
ch.3 (8)
ch.4 (11)
ch.5 (5)
ch.6 (8)
ch.7 (5)
ch.8 (10)
ch.9 (3)
ch.10 (10)
ch.11 (12)
ch.12 (7)
ch.13 (12)
ch.14 (13)
Parah
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (11)
ch.4 (4)
ch.5 (9)
ch.6 (5)
ch.7 (12)
ch.8 (11)
ch.9 (9)
ch.10 (6)
ch.11 (9)
ch.12 (11)
Taharos
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (13)
ch.5 (9)
ch.6 (10)
ch.7 (9)
ch.8 (9)
ch.9 (9)
ch.10 (8)
Mikvaos
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (10)
ch.3 (4)
ch.4 (5)
ch.5 (6)
ch.6 (11)
ch.7 (7)
ch.8 (5)
ch.9 (7)
ch.10 (8)
Niddah
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (7)
ch.3 (7)
ch.4 (7)
ch.5 (9)
ch.6 (14)
ch.7 (5)
ch.8 (4)
ch.9 (11)
ch.10 (8)
Machshirin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (11)
ch.3 (8)
ch.4 (10)
ch.5 (11)
ch.6 (8)
Zavim
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (4)
ch.3 (3)
ch.4 (7)
ch.5 (12)
Tevul Yom
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (8)
ch.3 (6)
ch.4 (7)
Yadayim
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (4)
ch.3 (5)
ch.4 (8)
Uktzin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (10)
ch.3 (12)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameChapters
21Gavriel ElhianiBerachos chapter 9; Peah chapters 1-3; Demai chapters 1, 7; Kilaim chapter 1; Sheviis chapter 1; Terumos chapter 1; Maasros chapter 1; Maaser Sheini chapter 1; Challah chapter 1; Orlah chapter 1; Bikkurim chapters 1-2; Shabbos chapter 24; Eruvin chapter 10; Pesachim chapter 10; Yoma chapter 1; Sukkah chapter 5; Rosh Hashanah chapter 1
      1 person signed up for 21 chapters   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.