למד לברכה בת יהודה אריה הלוי (Bertha Koschland )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Heshvan 5783 (Tuesday, November 08, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 24.1% נרשם
(127/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Levi R
√ פרק 2 - Levi R
√ פרק 3 - Levi R
√ פרק 4 - Levi R
√ פרק 5 - Levi R
√ פרק 6 - Levi R
√ פרק 7 - Levi R
√ פרק 8 - Levi R
√ פרק 9 - Levi R
פיאה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (8)
פרק 6 (11)
פרק 7 (8)
פרק 8 (9)
דמאי
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
פרק 5 (11)
פרק 6 (12)
פרק 7 (8)
כלאיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (11)
פרק 3 (7)
פרק 4 (9)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
פרק 9 (10)
שביעית
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Yaakov Kreisman
√ פרק 2 - Yaakov Kreisman
√ פרק 3 - Yaakov Kreisman
פרק 4 (10)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
תרומות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (12)
פרק 11 (10)
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Samuel Marques
√ פרק 2 - Samuel Marques
√ פרק 3 - Samuel Marques
√ פרק 4 - Samuel Marques
√ פרק 5 - Samuel Marques
מעשר שני
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (12)
פרק 5 (15)
חלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (11)
ערלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (17)
פרק 3 (9)
ביכורים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (5)
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Shimon K
√ פרק 2 - Shimon K
√ פרק 3 - Shimon K
√ פרק 4 - Shimon K
√ פרק 5 - Shimon K
√ פרק 6 - Shimon K
√ פרק 7 - Shimon K
√ פרק 8 - Shimon K
√ פרק 9 - Shimon K
√ פרק 10 - Shimon K
√ פרק 11 - Shimon K
√ פרק 12 - Shimon K
√ פרק 13 - Shimon K
√ פרק 14 - Shimon K
√ פרק 15 - Shimon K
√ פרק 16 - Shimon K
√ פרק 17 - Shimon K
√ פרק 18 - Shimon K
√ פרק 19 - Shimon K
√ פרק 20 - Shimon K
√ פרק 21 - Shimon K
√ פרק 22 - Shimon K
√ פרק 23 - Shimon K
√ פרק 24 - Shimon K
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Meir K
√ פרק 2 - Meir K
√ פרק 3 - Meir K
√ פרק 4 - Meir K
√ פרק 5 - Meir K
√ פרק 6 - Meir K
√ פרק 7 - Meir K
√ פרק 8 - Meir K
√ פרק 9 - Meir K
√ פרק 10 - Meir K
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Meir K
√ פרק 2 - Meir K
√ פרק 3 - Meir K
√ פרק 4 - Meir K
√ פרק 5 - Meir K
√ פרק 6 - Meir K
√ פרק 7 - Meir K
√ פרק 8 - Meir K
√ פרק 9 - Meir K
√ פרק 10 - Meir K
שקלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (4)
פרק 4 (9)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (8)
יומא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
√ פרק 2 - Ami Fisch
√ פרק 3 - Ami Fisch
√ פרק 4 - Ami Fisch
√ פרק 5 - Ami Fisch
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (9)
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Levi R
√ פרק 2 - Levi R
√ פרק 3 - Levi R
√ פרק 4 - Levi R
√ פרק 5 - Levi R
ביצה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (7)
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - אברהם טייטלבוים
√ פרק 2 - אברהם טייטלבוים
√ פרק 3 - אברהם טייטלבוים
√ פרק 4 - אברהם טייטלבוים
תענית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (8)
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Vitor F
√ פרק 2 - Vitor F
√ פרק 3 - Vitor F
√ פרק 4 - Vitor F
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Vitor F
√ פרק 2 - Vitor F
√ פרק 3 - Vitor F
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Vitor F
√ פרק 2 - Vitor F
√ פרק 3 - Vitor F

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (12)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (10)
פרק 8 (8)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (4)
פרק 13 (11)
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (7)
פרק 6 (11)
פרק 7 (4)
פרק 8 (2)
פרק 9 (5)
סוטה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (4)
פרק 7 (8)
פרק 8 (7)
פרק 9 (15)
גיטין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (9)
פרק 8 (10)
פרק 9 (10)
קידושין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (14)
  

נזיקין

בבא קמא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (11)
פרק 4 (9)
פרק 5 (7)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (7)
פרק 9 (12)
פרק 10 (10)
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (11)
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (14)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (4)
פרק 8 (8)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Meir K
√ פרק 2 - Meir K
√ פרק 3 - Meir K
√ פרק 4 - Meir K
√ פרק 5 - Meir K
√ פרק 6 - Meir K
√ פרק 7 - Meir K
√ פרק 8 - Meir K
√ פרק 9 - Meir K
√ פרק 10 - Meir K
√ פרק 11 - Meir K
מכות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (8)
פרק 3 (16)
שבועות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (14)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (7)
פרק 6 (3)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
עבודה זרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (7)
פרק 3 (10)
פרק 4 (12)
פרק 5 (12)
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Yehuda Arie
√ פרק 2 - Yehuda Arie
√ פרק 3 - Yehuda Arie
√ פרק 4 - Yehuda Arie
√ פרק 5 - Yehuda Arie
√ פרק 6 - Yehuda Arie
הוריות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
  

קדשים

זבחים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
פרק 11 (8)
פרק 12 (6)
פרק 13 (8)
פרק 14 (10)
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - משה קרייסמן
√ פרק 2 - משה קרייסמן
√ פרק 3 - משה קרייסמן
√ פרק 4 - משה קרייסמן
√ פרק 5 - משה קרייסמן
√ פרק 6 - משה קרייסמן
√ פרק 7 - משה קרייסמן
√ פרק 8 - משה קרייסמן
√ פרק 9 - משה קרייסמן
√ פרק 10 - משה קרייסמן
√ פרק 11 - משה קרייסמן
√ פרק 12 - משה קרייסמן
√ פרק 13 - משה קרייסמן
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (9)
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (4)
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Yehuda Arie
√ פרק 2 - Yehuda Arie
√ פרק 3 - Yehuda Arie
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (4)
פרק 4 (5)
פרק 5 (6)
פרק 6 (11)
פרק 7 (7)
פרק 8 (5)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - צבי אריה
√ פרק 2 - צבי אריה
√ פרק 3 - צבי אריה
√ פרק 4 - צבי אריה
√ פרק 5 - צבי אריה
√ פרק 6 - צבי אריה
√ פרק 7 - צבי אריה
√ פרק 8 - צבי אריה
√ פרק 9 - צבי אריה
√ פרק 10 - צבי אריה
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (4)
פרק 3 (3)
פרק 4 (7)
פרק 5 (12)
טבול יום
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (8)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
ידיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (4)
פרק 3 (5)
פרק 4 (8)
עוקצים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Ami Fischיומא פרקים 2-5
10צבי אריהנידה פרקים 1-10
14Levi Rברכות פרקים 1-9; סוכה פרקים 1-5
31Meir Kעירובין פרקים 1-10; פסחים פרקים 1-10; סנהדרין פרקים 1-11
5Samuel Marquesמעשרות פרקים 1-5
24Shimon Kשבת פרקים 1-24
10Vitor Fמגילה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
9yehuda arieאבות פרקים 1-6; קינים פרקים 1-3
4אברהם טייטלבויםראש השנה פרקים 1-4
3Yaakov Kreismanשביעית פרקים 1-3
13משה קרייסמןמנחות פרקים 1-13
      11 אנשים נרשמו ל 127 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.